Username: alexellisuk
Created: 3 years ago
Karma: 1681
About:

Founder @OpenFaaS. Likes: OSS, Linux, Go, Serverless, Raspberry Pi - https://www.alexellis.io / @alexellisuk